Telenor-spesialist

Lån en Telenor-spesialist for en dag

25. september er våre Telenor-ansatte til utlåns for en arbeidsdag. Trenger din bedrift hjelp til noe dere ikke har så god kompetanse på, kan vi hjelpe til for en dag. 

Bestill på Facebook og beskriv hva slags utfordring dere trenger hjelp til. Vi har mange dyktige ansatte som kan bidra med noe nyttig.