Sånn jobber jeg: Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge

– Jeg liker å være på farten, her på kontoret eller ute i møter med kunder og partnere. Med god teknologi gir det større fleksibilitet og flere muligheter, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Microsoft Norge.

Det er fantastisk spennende og lærerikt å jobbe i Microsofts økosystem, ganske annerledes og langt mer omfangsrikt enn hva jeg er vant til fra tiden i Dell. Samarbeidet med Telenor er et eksempel på hvordan dette økosystemet fungerer i praksis, når løsninger Microsoft utvikler, som Lync, OneDrive og Office 365, blir tilgjengeliggjort gjennom tjenester som Telenors Mobilt Bedriftsnett. Dette er også løsninger som jeg bruker selv hver eneste dag, og som gjør kunnskapsarbeidere som meg selv, fleksible og effektive uavhengig av hvor vi er.

– Kontoret er bare ett av flere steder der jeg jobber, og selv om vi har en struktur for møter og aktiviteter her på Lysaker, er det et poeng for meg å tilbringe så mye tid som mulig ute med kunder, i salgsmøter eller på besøk hos partnere. Arbeidet med å svare på epost, gjøre unna telefonsamtaler, lese dokumenter eller forberede meg, gjør jeg nesten hvor som helst. Det kan være på en flyplass eller mellom møter, jeg jobber like effektiv i disse situasjonene som på kontoret, så lenge jeg har tilgang til dokumenter på SharePoint, OneDrive og mine kollegaer via Lync. Og jeg veksler mellom å bruke nettbrettet Surface Pro, mobilen og eller en PC, avhengig av hvor jeg er og hvilke oppgaver som skal løses.

– Hjemmekontor for meg er noe jeg benytter meg av på kveldstid.  Jeg ser hvordan medarbeidere bruker fleksibiliteten som denne ordningen gir til å organisere dager med private gjøremål og jobb, og jeg tror arbeidslivet og privatlivet flyter mer over i hverandre på en positiv måte, i takt med at vi får nye verktøy som gjør det mulig å ha oversikten hele dagen, uavhengig av hvor vi er. De som bruker teknologien bevisst, klarer å balansere effektivt uten at det går utover privatlivet.

– Det mest effektive verktøyet jeg har mot stress, er struktur. Jeg må ha god oversikt over hvilke oppgaver og avtaler som er mitt ansvar slik at jeg vet hva jeg skal gjøre når. Prioriteringer er viktige for å planlegge et stykke fremover og jeg trenger det jeg kaller balkongtid; jeg må opp fra manesjen og de daglige oppgavene for å se helheten og målene vi jobber mot.

– Noe av det mest spennende med IT-utviklingen akkurat nå, er måten skybaserte abonnementstjenester gjør IT-funksjonalitet og tjenester, også avanserte løsninger, tilgengelig for alle. Enten vi snakker om konsumenter, SMB-bedrifter eller store virksomheter så får de tilgang på løsninger som det tidligere var mer krevende å tilpasse, installere og å vedlikeholde.

– Kostnadsbildet i dag er knyttet til reelle behov og bruk og risikoen knyttet til IT-investeringer er adskillig lavere enn før. Dette legger til rette for en fleksibel arbeidsdag, øker deling av informasjon og senker terskelen for å løse oppgaver i dialog med andre.

– Dette er noe jeg opplever selv hver dag, når enkle tjenester som de blant annet Telenor leverer, i praksis betyr at jeg har hele kontoret tilgjengelig på PC, nettbrettet og mobilen, avslutter administrerende direktør i Microsoft Norge, Michael Jacobs.

Michael Jacobs, Microsoft