HD Voice er god kundebetjening

«Hallo…?!», «Hva sa du…?!», «Kan du si det en gang til…?» Hvor mange gang har du ikke hørt disse strofene, når du snakker i mobiltelefon? Nå blir det endelig lenger mellom hver gang du høre disse strofene, fordi Telenor har lansert HD Voice.

Det er jo ikke uvanlig at mobilsamtaler skjer i omgivelser med støy som i en taxikø, på kafé, i en idrettshall, i et produksjonslokale, eller i et kontorlandskap. Bakgrunnsstøyen i slike situasjoner kan ofte være et problem i en mobilsamtale, men med HD Voice blir bakgrunnsstøyen dempet markant. Du kjenner deg sikkert igjen i situasjonen. Derfor bør du reflektere litt over hvor stor betydning lydkvaliteten/bakgrunnsstøyen har, når du snakker med en kunde. Hører kunden tydelig hva du sier, eller ødelegges budskapet av bakgrunnsstøy?

Jeg er helt sikker på at HD Voice vil være med på å bedre kundedialogen. Telenor kan selvfølgelig ikke hjelpe med selve innholdet, den må du selv stå for. Det Telenor kan hjelpe med er å formidle budskapet tydeligere. Telenors reklamefilm for HD Voice viser med all tydelighet at støyreduksjonen er effektiv. Ta en titt på denne videoen og lytt.

HD Voice gir bedre lydkvalitet i mobilsamtaler, mellom to mobiltelefoner i samme mobilnettet. Det at HD Voice kun virker innenfor samme mobilnett, gjør at Telenor kunder vil oppleve HD Voice oftere, enn andre mobilbrukere. Dette fordi Telenor har flest mobilkunder, og dermed vil du oftere oppleve at samtalene blir gjennomført med HD Voice hos Telenor. Dette er en telenorfordel, som fortsatt vil være der, når andre operatører også har lansert HD Voice. HD Voice er en lydcodec (AMR-WB) som gir kvalitetsforbedringen med et bredere frekvensområde for gjengivelse av tale, samt demping av bakgrunnsstøy.

Trafikkmålinger vi har foretatt i Telenors 3G-nett, viser at over 1/3 av samtalene, allerede er HD Voice samtaler. Dette overgår våre forventinger, og vi ser at HD Voice andelen øker raskt, da andelen mobiltelefoner som har støtte for HD Voice, snart har passert 50 %.

Hvis du ikke prøvd HD Voice, oppfordres du til å anskaffe en mobiltelefon som støtter HD Voice, du vil bli positivt overrasket. For kunder med ProffNett, må de i tillegg skifte over til markeds beste telefoniløsning Mobilt Bedriftsnett, for at HD Voice skal fungere. Skal sjefen overbevises om at du trenger nye telefon, bør argumentet være, at du ønsker å bedre kvaliteten på dialogen med kunder, slikt at bedriftens kundebetjening blir enda bedre.

Vi snakkes, helst via HD Voice 😉