Gamle Telefoner

Gamle mobiler er en sikkerhetstrussel for bedrifter

Det ligger store mengder sensitiv informasjon om norske bedrifter lagret på gamle mobiler rundt omkring. Telenor har derfor lansert et mobilreturprogram for bedrifter ”Brukt mobil nye muligheter”, for sikkert å ta hånd om gamle telefoner.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Telenor avdekker at halvparten av alle som får ny telefon av arbeidsgiver, velger å beholde den gamle. Det betyr at det ligger hundretusenvis av brukte mobiltelefoner med sensitiv informasjon rundt om i norske hjem. Undersøkelsen avdekker også at hver femte nordmann er bekymret for at sensitivt innhold skal komme på avveie dersom de resirkulerer telefonen.

Den storstilte mobilreturinnsamlingen som Telenor gjennomfører sammen med idrettsforbundet har rettet seg mot privatpersoner. Utviklingen med stadig flere smarttelefoner i markedet, har aktualisert en innsamlingsordning også i bedriftsmarkedet. Derfor lanserer Telenor tiltaket “Brukt mobil nye muligheter”.

Siden 2009 har Telenor samlet inn nesten 400.000 mobiltelefoner til gjenbruk og gjenvinning i samarbeid med Norges Idrettsforbund. Når tilbudet nå utvides til også å omfatte bedriftsmarkedet, skjer innsamlingen på en sikker måte.

Alle brukte bedriftsmobiler som samles inn gjennom Telenor, får alt av personlig informasjon 100 % sikkert slettet og håndtert på en sikker og forsvarlig måte.  Deretter går mobilen enten til gjenvinning eller gjenbruk. Telenor tilbyr ulike sikre transportløsninger og henter hos bedrifter i hele Norge. Forskjellige låste beholdere med sikkerhetsklarert personell kan tilgjengeliggjøres for bedrifter som har et slikt behov.

I tillegg til å sikre bedriftens data gjennom en forsvarlig returnering av utdaterte telefoner, er det også et miljøaspekt. Gjenbruksmobiler skaper nye muligheter og tilgjengeliggjør kommunikasjonstjenester for mennesker i nye markeder og reduserer samtidig belastningene på miljøet gjennom forsvarlig resirkulering.