Slik fungerer Mobilt Bedriftsnett i utlandet

Juleferien viste behovet for å tydeliggjøre hvilke funksjoner i Mobilt Bedriftsnett som fungerer og ikke fungerer når du er i utlandet. Det vil jeg forsøke å vise deg her. Jeg har også laget en video som forhåpentligvis forklarer en del. Lenken finner du lenger ned. 

Følgende Mobilt Bedriftsnett-funksjonalitet fungerer fra utlandet:

 • Sett Over
  • Men vær obs på at over 2G nettet så kan det oppstå noen forsinkelser
 • Mobilklient/App
  • Autosøk må være påslått dersom man ønsker automatisk oppslag ved innkommende anrop. (Denne funksjonen fungerer kun over 3G. Vær obs på at mobilklientene benytter datatrafikk for oppslag)
  • Alle innstillinger, 1881 oppslag og bedriftskatalog søk avhenger av den utenlandske operatøren
  • Samtalehåndteringsfunksjoner som Sett på vent, Veksle og Konferanse avhenger av hva den utenlandske operatøren har åpnet opp for

Følgende funksjonalitet fungerer ikke fra utlandet:

 • Utgående anrop med internnummer og kortnummer (PNP)
 • Internpris gjelder ikke på samtaler fra utlandet
 • Utgående samtaler fra utlandet oppdaterer ikke status i Bedriftskatalogen, og vil ikke vises i anropslisten
 • Alternativt Visningsnummer

Andre ting man må være klar over:

 • Status
  Informasjon om «Network attached/detached events» sendes ikke fra utlandet. Dette betyr at en bruker som skrur av telefonen sin i Norge før en flyreise vil være «detached» i bedriftskatalogen inntil denne mottar en innkommende samtale i utlandet.

Men hva må kollegaer i Norge være klar over dersom man ønsker kontakt med brukeren i utlandet?

 • Sett Over fra bruker i Norge til bruker i utlandet fungerer
  NB: Dersom bruker i utlandet er opptatt med en utgående samtale vil ikke status være oppdatert i katalog/mobilklient/sentralbord
 • Aktiv Bruker i Norge kan ringe Aktiv Bruker i utlandet med internnummer (PNP)
 • Anrop som blir distribusjon via avtaleproduktene Tidsstyrt Velkomsthilsen, Kø og Svargruppe til brukere i utlandet fungerer bra.