Bokomtale: Making Ideas Happen

Etter at Scott Belsky fant ut at gode ideer handler mer om gjennomføring enn kreativitet, har han etablert nettstedet behance.net, utviklet Action Method, etablert 99U-konferansen og skrevet boken «Making Ideas Happen» (Portfolio, 2010).

Det startet i Goldman Sachs med en jobb så kjedelig at Belsky ikke engang gidder å fortelle hva den handlet om, i innledningen til «Making Ideas Happen». Den store

endringen kom da han ble overflyttet til bankens HQ på Pine Street i New York, der en gruppe ansatte fikk i oppdrag å høste «best practice» fra ledere over hele verden og så dele denne kunnskapen med resten av organisasjonen.

Scott Belsky tok dette et skritt lenger da han begynte å vanke i forskjellige kreative miljøer i New York, på jakt etter mer kunnskap om hva det var som skilte geniene og de som fikk ting til fra de som bare hadde gode ideer.
I «Making Ideas Happen» oppsummerer han egen erfaring og samtaler med hundrevis av kreative mennesker rundt om i verden.

Just do it
Thomas Edison skal en gang ha sagt at «Genius is 1 % inspiration and 99 % perspiration». Mange forfattere liker å vise til et annet sitat: «Inspirasjon er for amatører. Vi andre kommer oss opp av sengen og begynner og jobbe,» som illustrerer akkurat det samme poenget som Belsky fokuserer på i boken: Den store forskjellen i kreative miljøer går ikke først og fremst mellom de som har gode ideer og de som ikke har dem. Den går mellom de som får ting gjort, og de som aldri kommer seg ut av planleggingsfasen.

På mange måter mener han er vi vår egen verste fiende og ofte aktivt saboterer det som kunne ha blitt til utviklingen av et spennende prosjekt, en god bok eller den neste sosiale suksessen på nett. Og måten vi gjør det på, kan de fleste kjenne seg igjen i. Vi planlegger og forbereder oss i det uendelige, og kommer aldri i gang med selve gjennomføringen. Det er omtrent som når vi finner så stor ro i å skrive lister og å lage todo-løsninger, at vi aldri får jobben gjort. Eller når vi rett og slett ikke klarer å sette strek for den innledende fasen – for eksempel der du samler stoff til en master-oppgave – og arbeidet med å konkretisere og produsere det vi ønsker å ende opp med.

En metode i tre deler
«Making Ideas Happen» er en kombinert selvhjelpsbok og en konkret metode. Belsky bruker informasjonen har får gjennom Pine Street-arbeidet og research’en på reklamefolk, designere, forfattere, fotografer, produsenter og kunstnere til å beskrive det han har kalt «The Action Method». Og prinsippene er overkommelige for de fleste av oss.

Først og fremst mener Scott Belsky at vi er nødt til å definere alt vi ønsker å få gjort, som et prosjekt. Og et prosjekt for ham spenner fra boken du skal skrive, Pinterest-siden du vil etablere, strategien du skal utvikle eller festen du skal arrangere.

Et prosjekt består av tre deler:
Handlinger – helt helt konkrete «action steps» som alltid begynner med et verb og  hver for seg bringer prosjektet ett skritt videre, i retning ferdigstillelse. Denne metoden følger egentlig «spise en elefant»-oppskriften (en bit om gangen) som ofte blir brukt av time management-konsulenter.

Referanser – alt som ikke er konkrete handlinger, men som hører hjemme på et prosjekt. Notater, ideer, artikler, møtereferater, you name it.

Backburner – den store utfordringen for mange kreative mennesker er rett og slett å fokusere på et prosjekt og en ide om gangen. Backburner-filen, notatboken eller mappen på datamaskinen er stedet for alt som dukker opp underveis, men som bare vil distrahere deg hvis du tar tak i det der og da.

I praksis
Action Method slik den er beskrevet i boken, er et god startsted for alle som vil rydde opp i prosjektporteføljen, ta vare på gode ideer – og fokusere på å få ting gjort. Men metoden ville jo ikke vært komplett uten en webapp og løsninger for mobil og brett. Action Method på nett (www.actionmethod.com) gjør det enkelt å bruke metoden og er en av de bedre løsningene jeg har testet de siste årene. At det finnes app’er for både iOS og Android – og at løsningen åpner for samarbeid med team og andre personer, gjør den til et nyttig verktøy.

Litt mer uvanlig, men inspirerende, er Action Method og Scott Belskys satsing på gode, gammeldagse papirprodukter. Du får kjøpt blokker, bøker og hefter som alle er designet får å understøtte Action Method sitt fokus på handlinger – og på å få alt annet enn det du skal gjøre nå, ut av syne.

Scott Belsky setter indirekte fokus på et paradoks i vårt moderne arbeidsliv: det enorme fokuset på kreative yrker, innovasjon og ideutvikling, samarbeid, klyngetenkning og effektivitet – i en verden der gjennomføring, tidsstyring og organisering av arbeidet ofte overlates til den enkelte. Med andre ord: Lær ungene gjennomføring, kreativitet er den enkle delen av jobben.