Mobilt eller fast bredbånd? Hva er best for deg?

Etter lanseringen av 4G er problemstillingen ytterligere aktualisert – vil mobilt bredbånd kunne erstatte fast bredbånd for deg og meg? Svaret er at det er avhengig av hvem du er, hvor du bor og hvilke forventninger du har.

La oss først se på hva fast bredbånd egentlig er: Internettforbindelsen leveres på en fiberkabel, koakskabel eller kobberkabel inn til bedriften eller heimen. Disse linjene gir permanent og forutsigbar kapasitet og hastighet inn i bygningen i tillegg til en del andre egenskaper som det kan være nyttig å være bevisst på.

 • fInnendørsdekning
  Når en først har forutsigbar hastighet inn til bygningen kan en fokusere på å plassere den trådløse ruteren riktig i forhold til der brukerne skal sitte. Trådløse rutere på fast bredbånd har ofte antenner som gir god innendørsdekning. Alternativt kan det legges nettverkskabel frem til hver enkelt enhet som skal på nett.
 • Forbruk av data
  Du vil kunne bruke bredbåndet ditt uten å tenke på dataforbruk – prisen er fast.
 • Responstid (latency).
  Fast bredbånd med god hastighet gir deg ofte god respons, typisk 10 ms – 30 ms, som for deg oppleves som en god brukeropplevelse.
 • Revitalisert software
  Min erfaring er at det meste av utstyr som produseres i dag må oppgraderes med ny firmware med jevne mellomrom. På samme måte som du på din smarttelefon får beskjed om at det er kommet oppgraderte versjoner av app’ene, vil også rutere måtte kunne oppgraderes uten for mye plunder og heft. Med en permanent kabelforbindelse vil operatøren kunne oppgradere ruteren uten at kundene merket det og det på tider av døgnet som berører færrest mulig.
 • Service
  Når du som kunde ringer og har problemer vil kundeservice kunne benytte verktøy som diagnostiserer internettforbindelsen – remote management. Kundeservice kan f.eks. måle signalstyrken eller støy/signalforhold for å finne ut hva som er problemet.

Denne forutsigbarheten er i utgangspunktet ikke like lett å gjenskape på mobilt utstyr – mobilt bredbånd har litt andre egenskaper:

 • Mobilt bredbånd er i utgangspunktet tenkt benyttet mobilt – det er ikke sikkert den beste dekningen router-289x310er innendørs hjemme hos deg eller på arbeidsplassen; du vet det sannsynligvis ikke før du faktisk har prøvd. Mobile bredbåndsrutere er ofte små nettopp fordi det skal være enkelt å ta de med seg, med små antenner. Men ser du mobilantenna fra vinduet ditt og dekningskartet indikerer at du er midt i smørøyet for 4G, da er muligheten gode for akseptabel dekning også innendørs.

 • Mobilt bredbånd er en delt ressurs – derfor er det fair med en sosialdemokratisk tjenestetilnærming. Du velger abonnement ut fra hvor mye data du tror du vil bruke hver måned, og overgår du toppskatten, eller i dette tilfellet det datavolum du har betalt for, strupes du – du får en mye lavere hastighet. Men du kan kjøpe deg en ny datapakke og få full fart igjen. Våre abonnement har toppkvoter på 30GB og 35GB for henholdsvis private kunder og bedriftskunder, og det viser seg at det dekker behovet for de aller fleste.
 • 4G gir en betydelig bedre brukeropplevelse enn 3G: typisk 10 ganger høyere hastighet og 10 ganger kortere latency. Dersom du befinner deg i randsonen for dekning kan derfor brukeropplevelsen variere mye dersom ruteren svinger mellom 3G og 4G, i noen tilfeller så mye at du faktisk bør vurdere å låse ruteren til 3G for å unngå ustabilitet.
 • Som det meste av bredbåndsutstyr må også rutere eller modem for mobilt bredbånd oppdateres med ny firmware innimellom. Og siden det er du som bruker som bestemmer når bredbåndet skal være koblet til, kan du ikke forvente at leverandøren skal ta ansvar for firmwareoppgradering. Da må du som bruker ha såpass teknisk kunnskap at du er i stand til å gå inn på leverandørens portal og laste ned ny firmware.
 • Dersom du har problemer med ditt mobile bredbånd og ikke kommer på nett, er du i utgangspunktet «on your own» – du må hjelpe deg selv. Og er du teknisk kyndig kan du ofte finne årsaken selv; det kan være for dårlig dekning, det kan være at du har glemt SIM koden, du husker feil passord eller at du har låst ruteren til 4G mens du er på 3G. Er du på nett og har andre problemer, kan f.eks. Telenoreksperten logge seg inn på utstyret ditt og hjelpe deg med å løse problemene.

Hvor bredt og godt det mobile bredbåndet ditt skal være er derfor avhengig av bredden i din kunnskap. Både vi i Telenor og våre konkurrenter gjør vårt beste når det gjelder forventningsstyring, men det er bare du som bruker som kjenner bruksmønsteret fra dag til dag.

Det skjer en kontinuerlig utvikling framover: Du kan velge mobile rutere med bedre antenner, du får mobilt bredbånd på andre frekvenser som gir bedre innendørsdekning og vi som operatører må utvikle produkter med enda større datavolum.

En kollega av meg påstår at fast bredbånd er helt i bunnen av Maslows behovshierarki, mens mobilt bredbånd ligger høyere i pyramiden. Og ofte trenger vi begge deler.

Hva er din erfaring med fast bredbånd versus mobilt bredbånd?