Dagfrid Forberg

Sånn jobber jeg: Dagfrid Forberg i Norges Snowboardforbund

Dagfrid Forberg er generalsekretær, eller daglig leder, i Snowboardforbundet. som jobber for alle de 200 000 som står på brett i Norge. Snowboardforbundet har åtte heltidsansatte, en rekke prosjektmedarbeidere og frivillige, 50 aktive klubber over hele landet og rundt 4000 organiserte medlemmer.  Forbundet arrangerer mange kurs og konkurranser i løpet av sesongen, og har et av verdens beste landslag.

– Jeg har ansvar for at alle ansatte har det de trenger for å gjøre en god jobb, og at de har en god ”workflow” seg imellom. I tillegg har jeg ansvar for strategisk utvikling av Forbundet, den overordnede økonomistyringen, myndighetskontakt, oppfølging med Norges Idrettsforbund og andre eksterne interessenter. Jeg bidrar inn i markedsarbeidet sammen med markeds- og kommunikasjonssjefen vår og andre områder etter behov. Norge er et ledende land innen snowboard, og Snowboardforbundet har også en sentral rolle i det internasjonale arbeidet for å videreutvikle konkurransesnowboard og organiseringen av snowboard internasjonalt. Dette arbeidet deler jeg med presidenten i Snowboardforbundet.

– Dagen begynner rundt klokken 06:30, og da er det to scenarioer. Enten at jeg drar tidlig på jobb, eller at jeg leverer i barnehagen. Der er min samboer og jeg veldig demokratiske. Vi har begge travle jobber, men gjør det vi kan for å være fleksible med familie og jobb.

– På vei til jobb er jeg gjerne innom sosiale medier, e-post, og noen nyheter – dette gir meg en oversikt over hva som har skjedd før arbeidsdagen begynner. Ettersom vi jobber en del på tvers av tidssoner kan det for eksempel ha kommet e-poster fra USA, eller det har skjedd andre ting i løpet av natten som er greit å være informert om.

– Når jeg starter om morgenen prøver jeg å få en god oversikt over hva som skal skje den dagen. Jeg liker å lage ukeplaner og planer for dagen, og fokuserer på hvilke oppgaver jeg skal løse når. Samtidig har jeg også et overblikk over hva som skjer gjennom året, slik at jeg kan legge ulike administrative oppgaver til perioder med lite reising, for eksempel. Arbeidsdagen for alle oss i Snowboardforbundet er veldig variert og prosjektbasert, det er en god del møter eksternt og internt, og en del reising til arrangementer, seminarer og konkurranser i inn- og utland. Derfor er det viktig å finne strukturen i de ulike dagene. Nøkkelen er å prioritere oppgaver og pinpointe hva du vil få til den ene dagen.

– Vi har faste internmøter på huset hver mandag, så da er alle her. Jeg forsøker å ha møtefri på tirsdager, og da bruker jeg å jobbe hjemme. Med mye møter og høyt tempo trenger jeg å ha tid alene for å jobbe med ting, jeg trenger å koble ut for å hente energi, få overblikket og få ro til å løse de litt større oppgavene. Så prøver jeg å legge mest mulig møter på onsdager og torsdager, og fredager blir en dag hvor jeg kan ta igjen ting som henger.

Dagfrid Forberg– Vi bruker iCal i organisasjonen, alle har iPhone og Mac. Jeg har synket alle kalendere, med for eksempel reisene til landslaget, ulike konkurranser og arrangement, og selvfølgelig med familien. På denne måten får jeg et overblikk over hva som skjer både på jobb og hjemme. Alt skal henge sammen. Så bruker jeg Evernote som et samlingspunkt for informasjon. Her samler jeg ting for hver enkelt medarbeider, jeg bruker det til notater og ulike prosjekter. Også samler jeg linker og informasjon som jeg kommer over.

– Ved siden av iCal bruker jeg OmniFocus for å strukturere hverdagen. Jeg har brukt litt forskjellige verktøy til dette, men jeg kommer alltid tilbake til OmniFocus. Her kan jeg dele inn oppgaver i to dimensjoner, for eksempel i prosjekt og hvem som har ansvar for det. Jeg føler at mer kompliserte systemer gjør at ting baller på seg, det enkle ofte er det beste.

– En variert arbeidsdag gjør at jeg får hentet frem ulike sider ved meg. I perioder hvor jeg får lite tid for meg selv blir jeg tappet for energi, så det er viktig for meg å ta timeout’ene hvor jeg jobber for meg selv. Man kan fort gå på et høyt energinivå for lenge, og det er jeg veldig bevisst på og jobber aktivt for å unngå.

– Trening er også en god måte å avreagere på, og rense opp i stress. Enten løper jeg i skogen, eller så trener jeg styrke i arbeidstiden – også kjører jeg selvfølgelig snowboard! I Snowboardforbundet dekker vi en del treningskostnader for ansatte og oppfordrer til trening i arbeidstiden. Dette er god bruk av tid, og gjør at jeg heller kan bruke noen timer på Macen på kveldstid, hvis det er nødvendig. Ofte kan jeg komme tilbake med løsningen på et problem etter å ha hatt en treningsøkt, avslutter Dagfrid Forberg, generalsekretær i Norges Snowboardforbund.