Nettverksbedrift: Fremtiden for små- og mellomstore bedrifter?

Vi blir stadig mer mobile og landegrensene viskes mer eller mindre ut når vi nå samarbeider med kolleger, kunder og partnere over hele verden. Hvordan påvirker det valget av selskapsform når nye bedrifter skal etableres?

Vi mailer (selv om det også nesten begynner å bli litt gammeldags… eller?), har møter på Skype, diskuterer fag i G+ hangouts, deler filer i Dropbox, kontakter mulige samarbeidspartnere via Twitter og rekrutterer via LinkedIn. Og vi jobber mer på prosjektbasis og på tvers av kompetanseområder og landegrenser enn før. «The global village» er for lengst en realitet, og om kolleger eller kunder befinner seg på et annet kontinent spiller ikke så stor rolle.

Nye arbeidsmetoder, gammel struktur
Det var ikke så mye snakk om nettverking i Norge for 20 år siden, men nå har det blitt en naturlig del av forretningsdriften på mange plan for de fleste norske virksomheter. Måten vi jobber på har endret seg mye bare de siste 10 årene, og kravene til tempo, innovasjon og evne til å justere produkt- og tjenestespekteret i takt med skiftninger i markedet øker. Kompetansen du ansetter i dag, etterspørres kanskje ikke av kundene dine om seks måneder.

Likevel fortsetter vi å etablere bedrifter etter «gamle» mønstre med kostnader knyttet til kontorlokaler og mange ansatte for å dekke opp alle kompetanseområdene som er nødvendig for å levere. Med dette følger ofte en relativt statisk organisasjonsmodell og (spesielt for større organisasjoner) en treghet når det gjelder å møte kravene til endringer i produkt- og tjenestespekter.

Nettverksbedrifter gir nødvendig fleksibilitet
Men i det siste har det dukket opp flere bedrifter også i Norge som fullt ut utnytter mulighetene dagens teknologi og nettverksfokus gir og i stedet velger en organisasjonsform der små bedrifter med kompletterende produkter/tjenester/kompetanse samarbeider rundt enkeltprosjekter, men fortsetter å bestå som selvstendige forretningsenheter.

Nettverksbedrifter i seg selv er ikke noe nytt fenomen – men at flere nyetableringer bevisst velger denne organiseringen fra starten av og bygger hele eller mye av forretningsstrategien ut fra det, er en trend som er for oppadgående.

Slike nettverksbedrifter har vist seg å ha en konkurransefordel i forhold til større selskaper; de kan ofte levere mer skreddersydde løsninger ettersom prosjektteamene er spesielt tilpasset hver enkelt oppgave. De leverer også høy kvalitet til en relativt lav pris sammenlignet med tradisjonelt organiserte bedrifter fordi de ikke har høye kostnader forbundet med lokaler og lønnsutgifter.

Grafisk designer Marius Heyerdahl i Heyerdahl Graphics & Communications bor i Singapore, men jobber ofte med kunder i Norge via Skype.
Grafisk designer Marius Heyerdahl i Heyerdahl Graphics & Communications bor i Singapore, men jobber ofte med kunder i Norge via Skype.

Samarbeidspartnere på tvers av
bransjer og landegrenser

Selv valgte jeg å organisere Nordic Media Team som
en nettverksbedrift da vi startet opp for litt over et år siden. Det innebærer i praksis at jeg valgte bort kontorlokaler og at jeg ikke har ansatt mange personer, men i stedet etablert et samarbeid med en rekke andre bedrifter i Norge og internasjonalt som kan levere kompetanse
og tjenester som kompletterer det vi har innad i bedriften og som setter oss i stand til å levere våre tjenester i konkurranse med mye større bedrifter, og over hele verden.

Kundene mine befinner seg eksempelvis i Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Irland, Østerrike og Dubai.
I nettverket av leverandører som skal til for å levere alt fra mindre enkeltoppdrag til komplekse totalprosjekter
har jeg naturlig nok mange norske bedrifter, men jeg jobber også med partnere i land som Singapore,
USA, Sverige, Danmark, Finland, Irland og India.

En grafisk designer som gjennom mange år har vært en god samarbeidspartner flyttet nylig med familien sin til Singapore, uten at den geografiske avstanden har annen betydning for samarbeidet enn at arbeidsrytmen og evt. Skype- eller telefonsamtaler eller må tilpasses tidsforskjellen mellom Norge og Singapore.

Kathe Arnesen valgte bort kontorlokaler da hun opprettet bedriften Nordic Media Team. Hun har heller ikke ansatt mange personer, men i stedet etablert et samarbeid med en rekke andre bedrifter i Norge og internasjonalt som kompletterer den interne kompetansen.
Kathe Arnesen valgte bort kontorlokaler da hun opprettet bedriften Nordic Media Team. Hun har heller ikke ansatt mange personer, men i stedet etablert et samarbeid med en rekke andre bedrifter i Norge og internasjonalt som kompletterer den interne kompetansen.

Digital pendling
Et annet eksempel på et selskap som jobber etter nettverkstankegangen og er organisert med digital pendling og internasjonal samhandling som sentrale elementer er Happy People AS, som jobber med forretningsutvikling for vekstselskaper og blant annet leverer tjenester innenfor salgs og markedsstøtte, venture capital og strategiarbeid.

Selskapet jobber på tvers av markeder og innenfor flere bransjer. Det betyr at behovet for kompetanse endrer seg i takt med prosjektene som kommer inn, og daglig leder Erlend Sand er opptatt av det han kaller location independence – dvs. at selskapet kan drives uavhengig av hvor man befinner seg. Happy People har kontorer i Oslo, utviklere i India, researchere på Filippinene og designere i Sør-Amerika. Kundene deres befinner seg i USA, Singapore, Australia og Norge.

– I tillegg til faste kontaktpersoner som det trekkes på ved behov, benytter vi også crowdsourcing i utstrakt grad. Crowdsourcing er en enda mer fleksibel måte å samarbeide på, ettersom du får konkrete innspill, forslag eller bidrag fra mennesker som ønsker å levere til avtalt pris. På denne måten kan man foreta innkjøpet etter at man har fått en demonstrasjon på hvordan den enkelte leverandøren jobber og hva de kan levere. Dette er viktig for en nettverksbedrift, sier Erlend Sand.