Hva er 4G og hva betyr det for din bedrift?

Den mest moderne teknologien for å levere mobilt bredbånd er 4G. I løpet av året begynner Telenor utrullingen av sitt nye 4G-nett. For brukerne betyr 4G raskere internettforbindelse via mobilnettet.

I Telenor ser vi at måten nordmenn jobber på er i endring. Trafikken fra nettbrett med SIM-kort (mobilabonnement) er raskt økende.  I noen bedrifter tar man aktivt i bruk nettbrett og smarttelefoner som en del av bedriftens arbeidsverktøy, mens i andre bransjer bruker de ansatte eget utstyr også i jobbsammenheng.

Hvordan vil 4G påvirke din hverdag
Det at stadig flere bruker de fleksible, mobile løsningene endrer hverdagen for oss alle. Du har tilgang til informasjon også når du ikke er på kontoret, og kan kommunisere med og fatte avgjørelser med kollegaer og kunder.  Med 4G blir denne fleksibiliteten enda større. Krevende applikasjoner som bruker video og store filer vil reise like fort mellom brukernes utstyr som på en fast bredbåndsforbindelse.

Hva du trenger for å komme i gang
For å bruke de nye høyhastighetsforbindelsene trenger man nytt utstyr. Nye rutere og modem vil ha funksjonalitet for å benytte 4G, og de vil automatisk velge 4G eller 3G avhengig av hvilken dekning du befinner deg i.  Av de smarttelefonene som finnes i markedet i dag er det ingen som har 4G funksjonalitet, men dette vil etter hvert bli standard. Det finnes allerede nettbrett på markedet som bruker 4G.

Alle vil få tilgang til 4G
Telenor skal tilby landsdekkende befolkningsdekning. 
Det betyr at enda flere nordmenn vil få tilgang til høyhastighets internett enn i dag – ja faktisk ha med seg Internett i lomma nær sagt over alt i Norge.

Telenor jobber kontinuerlig med å øke både dekning og kapasitet i mobilnettet. Vår ambisjon er at alle i vårt langstrakte land skal få tilgang til det nye mobile bredbåndsnettet, men denne utbyggingen vil ta flere år. Derfor gjør vi parallelt oppgraderinger av det eksisterende mobilnettet slik at flest mulig skal oppleve god hastighet til Internett på det utstyret de allerede har.

Teknologien gir nye fantastiske muligheter
Det å ha internettilgang med høy båndbredde over alt vil endre hvordan vi gjør jobben vår og ikke bare hvor. Det har f.eks. vært gjennomført forsøk med høykvalitetsvideo som arbeidsverktøy i ambulanse. Ambulansepersonalet fikk veiledning av eksperter på sykehuset og kunne gi pasienten behandling under transporten.  Teknologiutviklingen vil gi oss muligheter vi ikke har sett ennå og utviklingen går veldig raskt. Det er derfor det er så morsomt å jobbe med teknologi!