Telenor forsker på bruk av smarttelefoner blant ungdom

Et nytt forskningsprosjekt fra Telenor gir verdifull informasjon om hva folk bruker smarttelefonene sine til.

I tre måneder har 14 studenter som studerer digital kultur ved Universitetet i Bergen hatt med seg en Samsung Galaxy-smarttelefon overalt. På telefonen har en applikasjon registrert all mobilaktivitet. Studentene deltok i et forsøksprosjekt i regi av Telenor-forskeren Beathe Due, som mente at studentene var et godt utgangspunkt for å se etter trender for databruk og digital kompetanse blant ungdom.

Din digitale utklippsbok
Alle studentene ved studiet for digital kultur som ledes av professor Jill Walker Rettberg – en av våre fremste eksperter på blogging – ble oppfordret til å installere en testapplikasjon på smarttelefonen sin. Etter å ha registrert seg, fikk studentene en applikasjon som fungerte som en «scrap book». Applikasjonen sporer alt hva studentene foretok seg – fra tekstmeldinger og telefonsamtaler til bilder som ble tatt med mobilen. Noen studenter så på det som overvåkning, andre kalte det for sin digitale dagbok.

«Applikasjonen vi brukte i dette forsøksprosjektet, samler inn informasjon om bruk av mobiltelefonen og viser den frem på en lettforståelig måte,» sier Beathe Due, leder for medieforskning ved avdelingen for Research and Future Studies i Telenor-konsernet.

Økt digital forståelse
«Hovedformålet med prosjektet er å utvikle verktøy som skal øke den digitale forståelsen, spesielt blant studenter og ungdom. All informasjon som samles inn i dette prosjektet vil bli anonymisert og lagret i en åpen database som Telenor og deltakerne kan bruke, slik at de virkelig kan forstå sitt eget dataspor.»

Gjennom dette prosjektet lager Telenor en database med informasjon om smarttelefonbruk som selskapet ellers ikke ville hatt tilgang til.

En voksende database med smarttelefoninformasjon
Etter hvert som prosjektet sprer seg til andre studentgrupper i andre deler av verden, ser Due for seg en stadig voksende database full av anonymiserte data om smarttelefonbruk som Telenor, og alle som deltar i forskningsprosjektet, har tilgang til.

«Dataene gir oss et innblikk i hva folk faktisk gjør med smarttelefonene sine utover det å ringe og sende SMS. Studien vår forteller når, hvor lenge og hvor ofte i løpet av dagen de bruker forskjellige typer mobiltjenester, for eksempel Facebook. Jeg tror dette vil føre frem til nye ideer og en bedre forståelse for kundene våre,» forklarer Due.

«Samtidig er det vårt ansvar å gi dataene tilbake til brukerne. Det er viktig at folk forstår hva de legger igjen på Internett, og med dette prosjektet kan de se det, bruke det, analysere det og forhåpentligvis tenke nytt,» legger hun til.

Studentenes respons
«Vi ønsket å finne ut hvordan det føles å være under frivillig overvåkning,» sier en student om hvorfor han syntes det var viktig å delta. Generelt var studentene opptatt av personvern og opplevde å være mer bevisste på hvor mye de delte. «Det var skremmende,» var en felles konklusjon blant deltakerne.

Nå som forsøksprosjektet er over, planlegger Due en offisiell lansering av prosjektet til høsten. Planen er å videreføre prosjektet til studenter i Asia. Hun og forskningsteamet ser for tiden på forskjellige typer applikasjoner som kan brukes i prosjektet. De ser etter en applikasjon som gir verdi tilbake til deltakerne og har muligheter for enkel dataanalyse.

Translated from the original English by SDL.