Står vi foran en revolusjon i IT-markedet?

Skybaserte løsninger har spist store deler av privatmarkedet for IT-tjenester de siste årene. Bedriftsmarkedet har holdt unna. Foreløpig, for det vil komme endringer her også.

Det har skjedd mange radikale endringer i det private IT-markedet gjennom de siste årene, som gjør at behovet for store kostbare programpakker på datamaskinen er i ferd med å forsvinne. En av de viktigste endringene er at mobiltelefon nå har blitt en liten datamaskin og med programvare eller apper som stort sett befinner seg i skyen.

Google Docs gjør f.eks. at man ikke trenger tekstbehandlingsverktøy og regneark på PCen eller telefonen. Dokumenter som lages kan lagres i skytjenesten eller med tjenester som Dropbox. Felles for alle disse tjenestene er at de stort sett ikke krever mer enn en helt enkel datamaskin eller mobiltelefon med nettilgang.

Gratis tjenester
I all hovedsak forbruker vi disse nye tjenestene gratis. Forretningsmodellen til tilbyderne er i all hovedsak bygget på salg av reklame i vid forstand.

Gjennom Apples Appstore og senere Android Market kan man kjøpe eller laste ned gratisversjoner (reklamefinansierte) apper til mobiltelefonene. Rundt disse markedsplassene har det etterhvert oppstått en egen bransje verdt milliarder av kroner som ikke eksisterte for fem år siden.

Forbrukerstyrt utvikling
Så hvorfor er ikke denne revolusjonen kommet til bedriftsmarkedet? Delvis er svaret at revolusjonen er kommet til bedriftsmarkedet, gjennom den ansatte som forbruker. De ansatte tar med seg sine private datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner til bedriften og med dingsene følger også applikasjonene.

De ansatte og særlig de som er er nye i arbeidslivet  tar med seg sine effektive velkjente løsninger fra privatlivet og utdanning inn i bedriften og blir spørrende og svært motvillige hvis bedriften forbyr, hindrer eller ikke legger til rette for at disse verktøyene kan brukes.

Bedriftens behov versus de ansattes preferanser

  1. En forretningsmodell som bygger på at enkeltbrukeren kontinuerlig konfronteres med reklame skaper en konflikt med bedriften som har betalt den ansatte for å jobbe med bedriftens arbeidsoppgaver.
  2. Når tjenestene tilbys vederlagsfritt så er det vanskelig å kreve kvalitet som står i forhold til bedriftens behov.
  3. Spørsmålet om sikkerhet gjelder ikke bare leverandøren av tjenestene, men også bedriftens mulighet til å regulere og holde kontroll med hvem som har tilgang til bedriftens data.
  4. Bedrifter, og særlig når de vokser, har behov for en viss enhetlighet og struktur. I en viss utstrekning må bedriften kunne bestemme hvilke «produksjonsverktøy» som skal brukes og hvordan.

Endringer på gang i bedriftsmarkedet
Når den samme teknologiske revolusjonen som har sveipet gjennom forbrukermarkedet entrer bedriftsmarkedet, går den den inn i et marked som grovt regnet er verdt 3000 milliarder dollar på årsbasis (i følge Michael Dell). IT-leverandørene gjør sitt for å forsinke denne overgangen, og er motvillige til å tilby nye utradisjonelle løsninger. Slik har de og kan de forsinke en modernisering av bedrifters bruk av IT med mellom fem og ti år.

Gevinstene for bedrifter ved å ta i bruk den nye teknologien og presset fra de ansatte om å gjøre det samme er imidlertid så stort at denne ballen nå ruller med stor fart. Drevet av både nye aktører i markedet som leverer skybaserte tjenester med forretningsstandard, og de tradisjonelle programvareselskapene som ser at de må følge utviklingen.

Fremveksten av disse tjenestene løser mange av utfordringene rundt kvalitet, sikkerhet og standardisering for bedriften og gevinstene kommer på mange områder.

Fordeler for bedriftsmarkedet

  • De nye løsningene med skybasert infrastruktur for lagring og deling fjerner behovet (og kostnadene) for bedriftsintern infrastruktur.
  • Løsningene er som oftest basert på pris etter forbruk eller pr bruker, det gir mye større fleksibilitet både for å tåle vekst og motgang.
  • Behovet for oppdatering og vedlikehold av programvare forsvinner, i skyen ligger alltid den nyeste versjonen av programmene.
  • De ansatte i bedriften kan bruke telefoner, nettbrett og datamaskiner som de selv ønsker, og kan jobbe hvor som helst så lenge det er et tilgjengelig nett.
  • Avanserte løsninger som tidligere bare var tilgjengelige for de aller største selskapene kan nå også leveres til mindre bedrifter fordi infrastruktur og kompleksitet løses i skyen.

Jeg vurderer det slik at tiden nå er kommet for den enkelte bedrift å gjøre en grundig vurdering av kostnader og funksjonalitet i dagens IT-løsning. Mange bedrifter vil kunne forbedre funksjonalitet, redusere kostnader og bli mer attraktive både for kunder og ansatte ved å ta i bruk nye løsninger.