Sånn jobber jeg: Gudbrand Jevne, TNS Gallup, Oslo

Gudbrand Jevne er administrerende direktør i TNS Gallup, Norges største rådgivnings- og markedsanalysebyrå. Han har ansvaret for 150 ansatte, deltar i selskapets prosjekter på strateginivå, har økonomiansvar og rapporterer til TNS Global i London.  TNS er eiet av verdens største kommunikasjons- og reklamebyrånettverk, WPP. Gudbrand Jevne er 58 år gammel og har tidligere blant annet jobbet i Aftenposten.

«Dagen min er delvis drevet av konkrete prosjekter og delvis av mitt linjeansvar som administrerende direktør i en virksomhet som er en del av et større, internasjonalt konsern. På hjemmebane, i Oslo, handler det mye om å følge opp medarbeidere i løpende faglig dialog, der jeg ofte deltar i strategifasen av de forskjellige prosjektene vi jobber med for kunder. Så forholder jeg meg hver uke til økonomistaben som rapporterer nøkkeltall fra virksomheten og graver meg ned i detaljene de gangene det er behov for det. Resten av tiden går med til å jobbe med overordnet strategi for TNS Gallup som organisasjon, både sammen med mitt eget lederteam og med kollegaer utenfor Norge.»

«Hvis det er ett program som driver dagen min, så er det e-post. Og hvis jeg hadde kartlagt tidsbruken ved skrivebordet, ville Outlook garantert vært vinneren. Programmet følger meg også når jeg ikke er på plass eller er ute og reiser, fordi det meste av det jeg har tilgang på via datamaskinen også er tilgjengelig på iPhone’en. Og jeg opplever ikke e-post og mobil om kvelden som en stressfaktor, snarere tvert i mot. Det er enklere å slappe av når jeg vet at folk får tak i meg hvis de må, enn å slå av alt og gjøre seg selv utilgjengelig.»

«Arbeidsoppgavene håndteres med en blanding av digitale og analoge verktøy. Jeg har lister med forskjellige perspektiver; året, måneden og uken. De befinner seg ofte på et notat i Outlook til å begynne med. Men så setter jeg opp en liste om morgenen, som jeg stryker og omprioriterer gjennom dagen. Den befinner seg vanligvis på en papirlapp, delvis fordi den er enkel å ta med seg og delvis fordi papir fortsatt føles mer håndfast enn en skjerm.»

«Kalenderen er imidlertid bare digital, og min utfordring er at jeg ikke disponerer tiden min selv. Akkurat det er det nok mange som kjenner seg igjen i, og jeg prøver å være flink til å booke tid med meg selv de gangen jeg har behov for å jobbe sammenhengende med en oppgave. Da har jeg også mulighet til å sitte en formiddag på hjemmekontoret, men det blir vanligvis til at jeg booker et møterom og er her i stedet. Hjemmekontoret er til kveldsbruk.»

«Selv om jeg ikke styrer tiden min selv, føler jeg at jeg er flink til å unngå stress. Delvis ved å planlegge for å avverge situasjoner der jeg får for mye å gjøre eller for korte tidsfrister, men også ved å ta kontrollen når ting går en kule varmt. Det er nesten alltid mulig å omprioritere på en to do-liste eller rett og slett ta et skritt tilbake og trekke pusten.»

«Den beste stressmetoden for å takle stress, er selvfølgelig en god balanse mellom jobb og privatliv. I perioder er det ikke alltid så lett, men jeg er god til å skjønne når jeg trenger en tur på fjellet – eller bare må ta med bikkja ut i skogen en times tid.»

Arbeidsoppgavene håndteres med en blanding av digitale og analoge verktøy.

  • Jea.

    Etter å ha lest din skryteliste Gudbrand Jevne vil jeg gjerne få gi deg et råd, som leder av dette useriøse firmaet (i mine øyne) bør du instruere dine ansatte til å vise respekt for de av oss som har reservert oss i Brønnøysund registrene at vi IKKE ønsker slike telefoner som dere plager oss med til alle døgnets tider. Så kan du jobbe så smart du vil bare du/dere ikke plager meg en gang til.   

  • Jea.

    Etter å ha lest din skryteliste Gudbrand Jevne vil jeg gjerne få gi deg et råd, som leder av dette useriøse firmaet (i mine øyne) bør du instruere dine ansatte til å vise respekt for de av oss som har reservert oss i Brønnøysund registrene at vi IKKE ønsker slike telefoner som dere plager oss med til alle døgnets tider. Så kan du jobbe så smart du vil bare du/dere ikke plager meg en gang til.