Mest effektiv hjemmefra?

Flere undersøkelser blant folk som jobber mye hjemmefra viser at de som gjør det, mener de jobber mer effektivt fra hjemmekontoret enn på kontoret. Jeg har hatt mye hjemmekontor de siste to årene, og kan vel si at jeg tilhører mindretallet som liker seg best på kontoret.

Et av de rådene for et godt hjemmekontor som går igjen oftest er at du bør ha et eget arbeidsrom. Et kontor eller gjesterom som er dedikert til ditt arbeid. Det er vel allerede her jeg synder. For når jeg har hjemmekontor går laptopen opp på spisebordet, jeg har ikke et eget kontor i min leilighet. Skulle gjerne ha hatt det, men det har jeg altså ikke.

Derfor har jeg heller ikke eget arbeidslys, en ordentlig kontorstol eller et skikkelig arbeidsbord. Det er i det minste stille og rolig, for det er en fordel. Å jobbe hjemmefra i et hus med småbarn anbefales ikke. Da synker visstnok effektiviteten betraktelig.

At du kan få jobbe uforstyrret over lengre tid er en av grunnene til at mange synes de er mer effektive fra hjemmekontoret. Her er det ingen kolleger som stiller spørsmål eller som vil ha deg med på en kaffe. Har du en tyngre oppgave som du må løse på egenhånd kan hjemmekontoret hjelpe deg med å fokusere på denne oppgaven.

For meg fungerer hjemmekontoret best når jeg har klare oppgaver som skal eller må løses. De dagene som er åpne og uten noen klarlagte oppgaver merker jeg at effektiviteten synker. Men, dette er jo veldig individuelt. Vi fungerer alle forskjellig og det som fungerer for noen vil ikke fungere for andre.

Å ha det ryddig på arbeidsplassen er et annet godt og velmenende råd som ofte går igjen for et effektivt hjemmekontor. De fleste av oss liker nok å ha det ryddig på arbeidsplassen, men samtidig tar det ikke lang tid før det samler seg litt rot på en arbeidspult. Men har det egentlig noe å si for effektiviteten? For meg er jo ikke dette en relevant problemstilling da jeg likevel sitter ved et spisebord fritt for dokumenter, penner og post-it-lapper. Så én fordel har jeg jo ved valget av arbeidspult.

Men uansett hvor godt du organiserer deg på hjemmekontoret ditt. Hvor bra du har satt opp kontoret med pult, lys, kontorstol og raskt bredbånd – kommer du ikke unna det at du faktisk er helt alene. Du mister det viktigste ved det å være på jobb, nemlig kollegaene og det sosiale samspillet med andre mennesker.

Den viktigste grunnen til at jeg liker å komme meg inn på kontoret er det sosiale. Jeg har hyggelige kolleger som inspirerer og motivererer meg, og som jeg har gode samtaler med. Den sosiale biten mister du om du jobber hjemmefra.

Å være på kontoret inspirerer meg. Jeg kommer i jobbmodus og skjerper sansene, konsentrerrer meg bedre og jobber mer effektivt. Jeg skulle gjerne likt å hatt det sånn også på hjemmekontoret, men det får jeg ikke helt til. Så derfor lurer jeg litt på hvem er disse menneskene som trives best på hjemmekontor og hvordan de får det til? Hvordan klarer dere å være mer effektive hjemme enn på kontoret?