Hent ut årsrapportene på egenhånd

Et nytt år har sett dagens lys, og i kjent stil er det tid for den samme gamle, kjedelige innrapporteringen til norske skattemyndigheter. Som bedriftskunde av Telenor slipper heller ikke du unna fordelsbeskatningen.

Hvert år er arbeidsgiver pliktig til å innrapportere forbruket for de ansatte i bedriften i forbindelse med loven om arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. Alle ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt vunnet ved arbeid, uavhengig av om ytelsen er gitt i form av penger eller naturalytelser.

Slik sett er privat bruk av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon å anse som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid, ifølge Skatteetaten.

Arbeidstakere som disponerer én arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjonstjeneste utenfor sin ordinære arbeidssituasjon, får et inntektspåslag på inntil 4.000 kroner, mens en arbeidstaker som disponerer to eller flere EK-tjenester får et inntekstpåslag på 6000 kroner. Dekning på inntil 1.000 kroner er skattefritt.

Det er arbeidsgivers ansvar å innrapportere disse ytelsene, og januar er som regel tidspunktet å gjøre det på.

For at du skal slippe å gå gjennom samtlige Telenor-fakturaer for å finne ut hvor mye hver enkelt ansatt har brukt, eller dersom du ønsker andre rapporter for å sammenligne forbruk, eller rett og slett få en helhetlig oversikt, har Telenor flere rapporter du som kunde kan hente ut helt på egenhånd – uten å måtte ta kontakt med kundeservice.

Herligheten(e) er tilgjengelig fra selvbetjeningsverktøyet Min Bedrift under valget Rapporter fra venstremenyen. Min Bedrift krever administratortilgang, men dersom du ikke har dette fra før, kan det enkelt bestilles via denne siden (så fremt du har autorisasjon til å ha dette på vegne av bedriften).

Du finner også en oversikt over hvilke rapporter Telenor tilbyr her.

Godt nytt år!