Er hjemmekontor noe for deg?

Å jobbe hjemmefra passer ikke for alle eller for alle jobbsituasjoner. Hva mener du er forutsetningene for at hjemmekontor skal fungere godt?

Hjemmekontoret kan, og jeg understreker kan, være svært effektivt. Det gir deg større fleksibilitet enn om du jobber på kontoret – du har mulighet til å legge opp arbeidsdagen selv. Samtidig unngår du de forstyrrelsene som følger med å være på kontoret. Er du helt nedsenket i arbeid er det lettere å være produktiv hjemme enn på kontoret.

Forrige uke skrev jeg at for de fleste fungerer hjemmekontor så bra at de i nær sagt alle situasjoner er mer effektive hjemme. Hvem er det hjemmekontor fungerer så bra for? Fungerer det for deg?

Test deg selv ved å stille deg selv disse spørsmålene:

  • Jobber du best alene eller i en gruppe?
  • Hvor mye interaksjon er det mellom deg og dine kolleger?
  • Styrer du din egen tidsbruk?
  • Setter du dine egne tidsfrister?
  • Jobber du i et stille eller rolig kontorlandskap?
  • Er du avhengig av andre for å få jobben gjort?
  • Liker du å sparre ville og kreative ideer med andre?
  • Hvor lang tid bruker du på å koble av etter jobb?
  • Trives du i ditt eget selskap?
  • Hva mener familie, venner, kolleger om dine arbeidsrutiner?